Author: Trần Khải Duy (page 1 of 4)

Lịch cấp thẻ xanh diện EB3 tháng 10/2019

Lịch cấp thẻ xanh diện EB3 cho những người nộp đơn I-485 tại Mỹ. Sở di trú Mỹ chỉ cung cấp một ngày chung cho tất cả các diện về VIỆC LÀM (Employment-Based) tại Mỹ, bao gồm: EB1, EB2, và EB3.

Lịch cấp thẻ xanh diện EB3 10/2019
Văn phòng Ngày giải quyết Thời gian chờ (tháng)
CSC 16/02/2016 11.5 – 45
NSC 24/04/2016 22 – 42.5
TSC 06/07/2016 11 – 40

 

 

Lịch visa tháng 11/2019

Đây là lịch visa tháng 11/2019 chính phủ Mỹ dùng để cập nhật lịch phỏng vấn visa tất cả các diện định cư Mỹ.

Lịch Visa Tháng 11/2019
DIỆN 10/2019 11/2019
THAY ĐỔI
(tuần)
THỜI GIAN CHỜ
(yy/mm/ww)
F1 15/01/2013 01/03/2013 tăng 6 tuần 06 08 01
F2A “giải quyết liền” “giải quyết liền” tăng 4 tuần 00 00 00
F2B 01/06/2014 08/07/2014 tăng 5 tuần 05 03 03
F3 15/09/2007 15/10/2007 tăng 4 tuần 12 00 02
F4 22/11/2006 01/01/2007 tăng 5 tuần 12 10 00
EB3 “giải quyết liền” “giải quyết liền” tăng 4 tuần 00 00 00


 
 

Lịch visa tháng 10/2019

Đây là lịch visa tháng 10/2019 chính phủ Mỹ dùng để cập nhật lịch phỏng vấn visa tất cả các diện định cư Mỹ.

Lịch Visa Tháng 10/2019
DIỆN 9/2019 10/2019
THAY ĐỔI
(tuần)
THỜI GIAN CHỜ
(yy/mm/ww)
F1 01/01/2013 15/01/2013 tăng 2 tuần 06 08 03
F2A “giải quyết liền” “giải quyết liền” tăng 4 tuần 00 00 00
F2B 01/06/2014 01/06/2014 không tăng 05 14 00
F3 01/09/2007 15/09/2007 tăng 2 tuần 12 00 02
F4 01/11/2006 22/11/2006 tăng 2 tuần 12 10 01
EB3 01/07/2016 “giải quyết liền” tăng 169 tuần 00 00 00


 
 

Lịch cấp thẻ xanh diện EB3 tháng 9/2019

The USCIS Processing Time chart shows latest I-485 forms of EB3 Application processed at Service Centers.

Lịch cấp thẻ xanh diện EB3 9/2019
Văn phòng Ngày giải quyết Thời gian chờ (tháng)
CSC 28/01/2016 10.5 – 44
NSC 03/05/2016 22 – 41
TSC 19/09/2017 10.5 – 24

 
 

Lịch cấp thẻ xanh diện EB3 tháng 5/2018

Lịch cấp thẻ xanh diện EB3 cho những người nộp đơn I-485 tại Mỹ. Sở di trú Mỹ chỉ cung cấp một ngày chung cho tất cả các diện về VIỆC LÀM (Employment-Based) tại Mỹ, bao gồm: EB1, EB2, và EB3.

Lịch cấp thẻ xanh diện EB3
 

Lịch visa tháng 6/2018

Đây là lịch visa tháng 6/2018 chính phủ Mỹ dùng để cập nhật lịch phỏng vấn visa tất cả các diện định cư Mỹ.

Lich visa 6-2018

 

Lịch visa tháng 5/2018

Đây là lịch visa tháng 5/2018 (Visa Bulletin tháng 5/2018) chính phủ Mỹ dùng để cập nhật lịch phỏng vấn visa tất cả các diện định cư Mỹ tháng 5/2018.

Lich visa 5-2018

 

Lịch cấp thẻ xanh diện EB3 tháng 4/2018

Lịch cấp thẻ xanh diện EB3 cho những người nộp đơn I-485 tại Mỹ. Sở di trú Mỹ chỉ cung cấp một ngày chung cho tất cả các diện về VIỆC LÀM (Employment-Based) tại Mỹ, bao gồm: EB1, EB2, và EB3.

Lịch cấp thẻ xanh diện EB3
 

Lịch cấp thẻ xanh diện EB3 tháng 3/2018

Lịch cấp thẻ xanh diện EB3 cho những người nộp đơn I-485 tại Mỹ. Sở di trú Mỹ chỉ cung cấp một ngày chung cho tất cả các diện về VIỆC LÀM (Employment-Based) tại Mỹ, bao gồm: EB1, EB2, và EB3.

Lịch cấp thẻ xanh diện EB3
 

Lịch visa tháng 4/2018

Đây là lịch visa tháng 4/2018 (Visa Bulletin tháng 4/2018) chính phủ Mỹ dùng để cập nhật lịch phỏng vấn visa tất cả các diện định cư Mỹ tháng 4/2018.

Lich visa 4-2018

Older posts

Copyright © 2019 American Landing, All rights reserved

Up ↑