Đây là lịch visa tháng 1/2018 (Visa Bulletin tháng 1/2018) chính phủ Mỹ dùng để cập nhật lịch phỏng vấn visa tất cả các diện định cư Mỹ tháng 1/2018.

Lich visa 1-2018

Share on