Đây là lịch visa tháng 2/2018 (Visa Bulletin tháng 2/2018) chính phủ Mỹ dùng để cập nhật lịch phỏng vấn visa tất cả các diện định cư Mỹ tháng 2/2018.

Lich visa 2-2018

Share on