Đây là lịch visa tháng 5/2018 (Visa Bulletin tháng 5/2018) chính phủ Mỹ dùng để cập nhật lịch phỏng vấn visa tất cả các diện định cư Mỹ tháng 5/2018.

Lich visa 5-2018

 

Share on