Đây là lịch visa tháng 6/2018 chính phủ Mỹ dùng để cập nhật lịch phỏng vấn visa tất cả các diện định cư Mỹ.

Lich visa 6-2018

 

Share on